فیلم آموزشی

جهت مشاهده رایگان آرشیو فیلم های آموزشی مهندس حسین کاویانی لطفا روی فصل درسی مورد نظر کلیک کنید.

۱- تابع

۲- حد و پیوستگی

۳- احتمال

۴- شمارش

۵- توابع نمایی و لگاریتمی

۶- معادله درجه دوم

۷- هندسه تحلیل

۸- قضیه تالس 


نوشته شده توسط ravi71
تاریخ انتشار : 09 ژوئن 18
ff
0