فروشگاه ریاضی با طعم گلابی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شرایط و تعهدات پشتیبان :
1- معرفی و ارائه کتاب به دانش آموز و ارائه کد تخفیف به آن ها برای خرید کتاب
2- راهنمایی و تشویق دانش آموزان به سمت خرید اینترنتی با کد تخفیف اختصاصی پشتیبان
تعهدات ناشر :
1- پرداخت ده درصد قیمت روی جلد به ازای هر کتابی که با کد تخفیف شما از سایت خریداری شده باشد ، به عنوان حق الزحمه پشتیبان
2- تسویه حساب ها به صورت ماهانه انجام می شود .
3- کد های تخفیف مدت دار می باشند که مدت آن ها بستگی به نظر ناشر دارد .
4- انتشارات هیچ تعهدی مبنی بر استخدام پشتیبان ها ندارد .
5- تمامی پرداخت ها به ازای درصد بر کتاب می باشد و هیچ مبلغ دیگری به پشتیبان پرداخت نمی شود .