توجه: جهت حضور در کلاس رفع اشکال رایگان ، خرید محتواهای این مجموعه شامل کتاب و یا DVD الزامی است.

فیلتر شـــــــــکن خود را خاموش کنید مستقیم با لینک زیر وارد شوید یا از بازار گوگل میت را نصب کنید و کد زیر را وارد نمایید.

 

برای پیوستن با کد، در گوگل میت کد زیر را وارد کنید
hhajhskfmh

دوستان عزیز در ساعت مشخص طبق برنامه وارد شوید
قبلش تست کنید?
تا من وارد نشدم شما نمیتو نید وارد جلسه شوید☺️
فیلتر شکن روشن نباشد
موقع ورود دوربین و میکروفن خود را ببندید که سوتی نشه?